莲池记原文,翻译,赏析_拼音版_作者玄之 

莲池记

作者:玄之 朝代:当代
莲池记原文
莲池记 2008.02.10 恰值三月,春光乍泄。顿笔掩卷,意兴游园。 河柳初出,身姿娇娇。百鸟空旋,歌喉嘹嘹。 寻舟拨水,欲觅仙醉。未至池处,霍然清雅。 徐风稍送,万绿点红。执桨缓进,过屏穿径。 隐闻清铃,随风迂荡。脆若蝉翼,悠如潺泉。 眦目四望,满眶荷光。乐心略失,甚感怏怏。 飞桨速行,疾驰铃处。荷络深深,似有佳人。 忽现碎弦,散于水涧。百鲤游舞,河蛙争吐。 云髻垂丝,环佩争比。弯眉似柳,秀目如珠。 粉颊若桃,口含朱丹。轻著白绡,腰蛮身娇。 玉指弄乐,人物皆醉。青山拥水,碧水绕山。 白练横空,珠飞云动。雨雾轻腾,幻境犹梦。 纵我魂销,弃体自飘。权遇伊人,夫复何求? 横笛和曲,以念萍聚。斜目含羞,凝伫良久。 古传佳话,闻琴解佩。今逢桃花,欲似情达。 持掷书扇,余心旦旦。素衣翘首,恍惊沙鸥。 曲始辄就,秋波净流。水逐木舟,百荷速走。 伐隐于丛,不见伊踪。乐斯巧遇,慰我情愫。
莲池记拼音解读
lián chí jì 2008.02.10 qià zhí sān yuè ,chūn guāng zhà xiè 。dùn bǐ yǎn juàn ,yì xìng yóu yuán 。 hé liǔ chū chū ,shēn zī jiāo jiāo 。bǎi niǎo kōng xuán ,gē hóu liáo liáo 。 xún zhōu bō shuǐ ,yù mì xiān zuì 。wèi zhì chí chù ,huò rán qīng yǎ 。 xú fēng shāo sòng ,wàn lǜ diǎn hóng 。zhí jiǎng huǎn jìn ,guò píng chuān jìng 。 yǐn wén qīng líng ,suí fēng yū dàng 。cuì ruò chán yì ,yōu rú chán quán 。 zì mù sì wàng ,mǎn kuàng hé guāng 。lè xīn luè shī ,shèn gǎn yàng yàng 。 fēi jiǎng sù háng ,jí chí líng chù 。hé luò shēn shēn ,sì yǒu jiā rén 。 hū xiàn suì xián ,sàn yú shuǐ jiàn 。bǎi lǐ yóu wǔ ,hé wā zhēng tǔ 。 yún jì chuí sī ,huán pèi zhēng bǐ 。wān méi sì liǔ ,xiù mù rú zhū 。 fěn jiá ruò táo ,kǒu hán zhū dān 。qīng zhe bái xiāo ,yāo mán shēn jiāo 。 yù zhǐ nòng lè ,rén wù jiē zuì 。qīng shān yōng shuǐ ,bì shuǐ rào shān 。 bái liàn héng kōng ,zhū fēi yún dòng 。yǔ wù qīng téng ,huàn jìng yóu mèng 。 zòng wǒ hún xiāo ,qì tǐ zì piāo 。quán yù yī rén ,fū fù hé qiú ? héng dí hé qǔ ,yǐ niàn píng jù 。xié mù hán xiū ,níng zhù liáng jiǔ 。 gǔ chuán jiā huà ,wén qín jiě pèi 。jīn féng táo huā ,yù sì qíng dá 。 chí zhì shū shàn ,yú xīn dàn dàn 。sù yī qiào shǒu ,huǎng jīng shā ōu 。 qǔ shǐ zhé jiù ,qiū bō jìng liú 。shuǐ zhú mù zhōu ,bǎi hé sù zǒu 。 fá yǐn yú cóng ,bú jiàn yī zōng 。lè sī qiǎo yù ,wèi wǒ qíng sù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

玄之 玄之 玄之(1987——),原名王艳,笔名玄之,祖籍河北邯郸。自小爱好文章,尤其喜好古诗词。早在少年时期就多次发表文章,参加文学征文大赛,已有多篇散文、随笔等。十六岁开始正式接触诗词,平日以诗词为伴。至今已有近百首诗词。偶有小作歌词等。…详情

莲池记原文,莲池记翻译,莲池记赏析,莲池记阅读答案,出自玄之的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/3785.html

诗词类别

玄之的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语