【越调】寨儿令原文,翻译,赏析_拼音版_作者张养浩 

【越调】寨儿令

作者:张养浩 朝代:元代
【越调】寨儿令原文


水绕门,树围村,雨初晴满川花草新。鸡犬欣欣,鸥鹭纷纷,占断玉溪春。爱庞公不入城阃,喜陈抟高卧烟云,陆龟蒙长散诞,陶元亮自耕耘。这几君,都不是等闲人。爱绰然,靠林泉,正当门满池千叶莲。一带山川,万顷风烟,都在几席边。压枝低金杏如拳,客来时樽酒留连。按新声歌乐府,分险韵赋诗篇。见胎仙,飞下九重天。水影寒,藕花残,被西风有人独倚阑。醉眼遥观,北渚南山,照映锦斓斑。利名尘不到柴关,绰然亭倒大幽闲。共三闾歌楚些,同四皓访商颜。笑人间,无处不邯郸。

冬白战体

天欲明,觉寒生,打书窗只闻风有声。步出柴荆,遥望郊坰,滚滚势如倾。四围山岩壑都平,道途间无个人行。爱园林春浩荡,喜天地气澄清。巧丹青,怎画绰然亭?

赴詹事丞召至通州感疾还家

干送行,谩长亭,被恩书挽回云水情。才到燕京,便要回程,你好自在也老先生!带行人所望无成,管伴使饮气吞声。水和山应也恨,来与去不曾停。几曾经,不睹是的晋渊明?

自挂冠,历长安,共白云往来山水间。名不相干,利不相关,天地一身闲。绿杨堤黄鸟绵蛮,红蓼滩白鹭翩翻。尽红尘千万丈,飞不到钓鱼滩。只一竿,钓出水中仙。

绰然亭独坐

白日迟,锦鸠啼,看儿童汲泉浇菜畦。杨柳风微,苗稼云齐,桑柘翠烟迷。映青山茅舍疏篱,绕孤村流水花堤。看蜂蝶高下舞,任鸥鹭往来飞。笑嘻嘻,不觉日平西。

寿日燕饮

一雨晴,百花明,谢诸公不辞郊外行。尽是簪缨,充塞门庭,车马闹纵横。递香罗争祝长生,捧金杯斗和歌声。彻青霄仙乐响,扶翠袖玉山倾。眼睁睁,险踏碎绰然亭。

辞参议还家,连次乡会十余日,故赋此离省堂,到家乡,正荷花烂开云锦香。游玩秋光,朋友相将,日日大筵张。会波楼醉墨淋浪,历下亭金缕悠扬。大明湖摇画舫,华不注倒壶觞。这几场,忙杀柘枝娘。

【越调】寨儿令拼音解读
chūn

shuǐ rào mén ,shù wéi cūn ,yǔ chū qíng mǎn chuān huā cǎo xīn 。jī quǎn xīn xīn ,ōu lù fēn fēn ,zhàn duàn yù xī chūn 。ài páng gōng bú rù chéng kǔn ,xǐ chén tuán gāo wò yān yún ,lù guī méng zhǎng sàn dàn ,táo yuán liàng zì gēng yún 。zhè jǐ jun1 ,dōu bú shì děng xián rén 。

xià

ài chāo rán ,kào lín quán ,zhèng dāng mén mǎn chí qiān yè lián 。yī dài shān chuān ,wàn qǐng fēng yān ,dōu zài jǐ xí biān 。yā zhī dī jīn xìng rú quán ,kè lái shí zūn jiǔ liú lián 。àn xīn shēng gē lè fǔ ,fèn xiǎn yùn fù shī piān 。jiàn tāi xiān ,fēi xià jiǔ zhòng tiān 。

qiū

shuǐ yǐng hán ,ǒu huā cán ,bèi xī fēng yǒu rén dú yǐ lán 。zuì yǎn yáo guān ,běi zhǔ nán shān ,zhào yìng jǐn lán bān 。lì míng chén bú dào chái guān ,chāo rán tíng dǎo dà yōu xián 。gòng sān lǘ gē chǔ xiē ,tóng sì hào fǎng shāng yán 。xiào rén jiān ,wú chù bú hán dān 。

dōng bái zhàn tǐ

tiān yù míng ,jiào hán shēng ,dǎ shū chuāng zhī wén fēng yǒu shēng 。bù chū chái jīng ,yáo wàng jiāo shǎng ,gǔn gǔn shì rú qīng 。sì wéi shān yán hè dōu píng ,dào tú jiān wú gè rén háng 。ài yuán lín chūn hào dàng ,xǐ tiān dì qì chéng qīng 。qiǎo dān qīng ,zěn huà chāo rán tíng ?

fù zhān shì chéng zhào zhì tōng zhōu gǎn jí hái jiā

gàn sòng háng ,màn zhǎng tíng ,bèi ēn shū wǎn huí yún shuǐ qíng 。cái dào yàn jīng ,biàn yào huí chéng ,nǐ hǎo zì zài yě lǎo xiān shēng !dài háng rén suǒ wàng wú chéng ,guǎn bàn shǐ yǐn qì tūn shēng 。shuǐ hé shān yīng yě hèn ,lái yǔ qù bú céng tíng 。jǐ céng jīng ,bú dǔ shì de jìn yuān míng ?

zì guà guàn ,lì zhǎng ān ,gòng bái yún wǎng lái shān shuǐ jiān 。míng bú xiàng gàn ,lì bú xiàng guān ,tiān dì yī shēn xián 。lǜ yáng dī huáng niǎo mián mán ,hóng liǎo tān bái lù piān fān 。jìn hóng chén qiān wàn zhàng ,fēi bú dào diào yú tān 。zhī yī gān ,diào chū shuǐ zhōng xiān 。

chāo rán tíng dú zuò

bái rì chí ,jǐn jiū tí ,kàn ér tóng jí quán jiāo cài qí 。yáng liǔ fēng wēi ,miáo jià yún qí ,sāng zhè cuì yān mí 。yìng qīng shān máo shě shū lí ,rào gū cūn liú shuǐ huā dī 。kàn fēng dié gāo xià wǔ ,rèn ōu lù wǎng lái fēi 。xiào xī xī ,bú jiào rì píng xī 。

shòu rì yàn yǐn

yī yǔ qíng ,bǎi huā míng ,xiè zhū gōng bú cí jiāo wài háng 。jìn shì zān yīng ,chōng sāi mén tíng ,chē mǎ nào zòng héng 。dì xiāng luó zhēng zhù zhǎng shēng ,pěng jīn bēi dòu hé gē shēng 。chè qīng xiāo xiān lè xiǎng ,fú cuì xiù yù shān qīng 。yǎn zhēng zhēng ,xiǎn tà suì chāo rán tíng 。

cí cān yì hái jiā ,lián cì xiāng huì shí yú rì ,gù fù cǐ lí shěng táng ,dào jiā xiāng ,zhèng hé huā làn kāi yún jǐn xiāng 。yóu wán qiū guāng ,péng yǒu xiàng jiāng ,rì rì dà yàn zhāng 。huì bō lóu zuì mò lín làng ,lì xià tíng jīn lǚ yōu yáng 。dà míng hú yáo huà fǎng ,huá bú zhù dǎo hú shāng 。zhè jǐ chǎng ,máng shā zhè zhī niáng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张养浩 张养浩 张养浩(1269—1329年),汉族,字希孟,号云庄,山东济南人,元代著名散曲家。诗、文兼擅,而以散曲著称。代表作有《山坡羊·潼关怀古》等。…详情

【越调】寨儿令原文,【越调】寨儿令翻译,【越调】寨儿令赏析,【越调】寨儿令阅读答案,出自张养浩的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/59351.html

诗词类别

张养浩的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语