【仙吕】醉中天 咏鞋原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【仙吕】醉中天 咏鞋

作者:未知作者 朝代:元代
【仙吕】醉中天 咏鞋原文
料想人如画,三寸玉无瑕。底样儿分明印在沙,半折些娘大。着眼柳条儿比
下,实实不耍,阴乾时刻两个桃牙。
 哀告花笺纸,嘱咐笔尖儿。笔落花笺写就词,都为风流事。寄与多情艳姿,
既一心无二,偷功夫应付些儿。
 欲回信难寻纸,就旧简写新词。两件儿都是牵情事,寄与风流秀士。咱一心
无二,断肠人好处相思。
 已冷金鸾帐,空暖玉莲汤。不忆宫中睡海棠,零落在嵬坡上,泪湿东君赭黄。
 环儿何在?马嵬千载尘乡。
 粉面如花朵,云髻绾香螺。眉拂春山翠碧波,唇坠樱桃颗,一捻腰肢袅娜。
宜行宜坐,强如月里娥。
 酒饮葡萄酿,橙泛荔枝浆。烂醉佳人锦瑟傍,翠袖殷勤唱,十二金钗两行。
风流情况,画堂别是风光。
 书写鸳鸯字,专寄断肠词。付与多情美艳姿,表我心间事。梦想眠思为你,
风流苏氏,为伊家瘦损庞儿。
 老树悬藤挂,落日映残霞。隐隐平林噪晚鸦,一带山如画。懒设设鞭催瘦马,
夕阳西下,竹篱茅舍人家。
 泪溅端溪砚,情写锦花笺。日暮帘栊生暖烟,睡煞梁间燕。人比青山更远,
梨花庭院,月明闲却秋千。
 身出昭阳瘦,娇入塞门羞。一望龙沙万里秋,风冷琵琶袖。怨煞毛延寿丹青
画手,依旧,至今青冢云愁。
【仙吕】醉中天 咏鞋拼音解读
liào xiǎng rén rú huà ,sān cùn yù wú xiá 。dǐ yàng ér fèn míng yìn zài shā ,bàn shé xiē niáng dà 。zhe yǎn liǔ tiáo ér bǐ
xià ,shí shí bú shuǎ ,yīn qián shí kè liǎng gè táo yá 。
 āi gào huā jiān zhǐ ,zhǔ fù bǐ jiān ér 。bǐ luò huā jiān xiě jiù cí ,dōu wéi fēng liú shì 。jì yǔ duō qíng yàn zī ,
jì yī xīn wú èr ,tōu gōng fū yīng fù xiē ér 。
 yù huí xìn nán xún zhǐ ,jiù jiù jiǎn xiě xīn cí 。liǎng jiàn ér dōu shì qiān qíng shì ,jì yǔ fēng liú xiù shì 。zán yī xīn
wú èr ,duàn cháng rén hǎo chù xiàng sī 。
 yǐ lěng jīn luán zhàng ,kōng nuǎn yù lián tāng 。bú yì gōng zhōng shuì hǎi táng ,líng luò zài wéi pō shàng ,lèi shī dōng jun1 zhě huáng 。
 huán ér hé zài ?mǎ wéi qiān zǎi chén xiāng 。
 fěn miàn rú huā duǒ ,yún jì wǎn xiāng luó 。méi fú chūn shān cuì bì bō ,chún zhuì yīng táo kē ,yī niǎn yāo zhī niǎo nà 。
yí háng yí zuò ,qiáng rú yuè lǐ é 。
 jiǔ yǐn pú táo niàng ,chéng fàn lì zhī jiāng 。làn zuì jiā rén jǐn sè bàng ,cuì xiù yīn qín chàng ,shí èr jīn chāi liǎng háng 。
fēng liú qíng kuàng ,huà táng bié shì fēng guāng 。
 shū xiě yuān yāng zì ,zhuān jì duàn cháng cí 。fù yǔ duō qíng měi yàn zī ,biǎo wǒ xīn jiān shì 。mèng xiǎng mián sī wéi nǐ ,
fēng liú sū shì ,wéi yī jiā shòu sǔn páng ér 。
 lǎo shù xuán téng guà ,luò rì yìng cán xiá 。yǐn yǐn píng lín zào wǎn yā ,yī dài shān rú huà 。lǎn shè shè biān cuī shòu mǎ ,
xī yáng xī xià ,zhú lí máo shě rén jiā 。
 lèi jiàn duān xī yàn ,qíng xiě jǐn huā jiān 。rì mù lián lóng shēng nuǎn yān ,shuì shà liáng jiān yàn 。rén bǐ qīng shān gèng yuǎn ,
lí huā tíng yuàn ,yuè míng xián què qiū qiān 。
 shēn chū zhāo yáng shòu ,jiāo rù sāi mén xiū 。yī wàng lóng shā wàn lǐ qiū ,fēng lěng pí pá xiù 。yuàn shà máo yán shòu dān qīng
huà shǒu ,yī jiù ,zhì jīn qīng zhǒng yún chóu 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】醉中天 咏鞋原文,【仙吕】醉中天 咏鞋翻译,【仙吕】醉中天 咏鞋赏析,【仙吕】醉中天 咏鞋阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/60070.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语