【黄钟】醉花阴北原文,翻译,赏析_拼音版_作者荆干臣 

【黄钟】醉花阴北

作者:荆干臣 朝代:元代
【黄钟】醉花阴北原文

闺情

鸳鸯浦莲开并蒂长,桃源洞春光艳阳。花解语玉生香,月户云窗,忽被风飘荡。分莺燕,拆鸾凰,总是离人苦断肠。

【画眉序南】虚度了好时光,枕剩衾余怎不凄凉!肠拴万结,泪滴千行。愁戚戚恨在眉尖,意悬悬人来心上。暗伤,何日同鸳帐,难捱地久天长。

【喜迁莺北】自别来模样,瘦恹恹在膏肩。难当,越添惆怅,恰便似柳絮随风上下狂。心劳意攘,一会家情牵恨惹,一会家腹热肠荒。

【画眉序南】欲待要不思量,若不思量都是谎!要相逢,除是梦里成双。冰上人不许欢娱,月下老难为主张。暗伤,何日同鸳帐,难捱地久天长。

【出队子北】心怀悒怏,无一时不盼望。尘蒙了锦瑟助凄凉,香尽了金炉空念想,弦断了瑶琴魂荡漾。

【神仗儿南】人离画堂,人离画堂;枕剩鸳鸯,钗分凤凰。想当初樽前席上共双双,偎红倚翠,浅斟低唱。歌金缕韵修扬,依腔调按宫商。

【刮地风北】当初啜赚我的言词都是谎,害的人倒枕垂床。鸾台上尘锁无心傍,有似风狂。寂寞了绿窗朱幌,空闲了绣榻兰房。行时思坐时想甚时撇漾?你比那题桥的少一行,闪的我独自孤孀。望禹门三汲桃花浪,你为功名纸半张。

【耍鲍老南】手抵着牙儿自思想,意踌蹰荡漾,玉减香消怎不悲伤!几番欲待不思量,医相思无药方。

【四门子北】玉容寂寞娇模样,饭不拈,茶不汤。一会家思,一会家想:你莫不流落在帝京旅店上?一会家思,一会家想:你莫不名标在虎榜?

【闹樊楼南】锦被堆空闲了半床,怎揉我心上痒?越越添惆怅!共谁人相傍?最难捱苦夜长。

【古水仙子北】我、我、我自忖量,他、他、他仪表非俗真栋梁。傅粉胜何郎,画眉欺张敞,他、他、他风流处有万桩。端的是世上无双,论聪明俊俏人赞扬。更温柔典雅我谦让,他、他、他衠一片俏心肠。

【尾声南】攀蟾折挂为卿相,成就了风流情况,永远团圆昼锦堂。

【黄钟】醉花阴北拼音解读

guī qíng

yuān yāng pǔ lián kāi bìng dì zhǎng ,táo yuán dòng chūn guāng yàn yáng 。huā jiě yǔ yù shēng xiāng ,yuè hù yún chuāng ,hū bèi fēng piāo dàng 。fèn yīng yàn ,chāi luán huáng ,zǒng shì lí rén kǔ duàn cháng 。

【huà méi xù nán 】xū dù le hǎo shí guāng ,zhěn shèng qīn yú zěn bú qī liáng !cháng shuān wàn jié ,lèi dī qiān háng 。chóu qī qī hèn zài méi jiān ,yì xuán xuán rén lái xīn shàng 。àn shāng ,hé rì tóng yuān zhàng ,nán ái dì jiǔ tiān zhǎng 。

【xǐ qiān yīng běi 】zì bié lái mó yàng ,shòu yān yān zài gāo jiān 。nán dāng ,yuè tiān chóu chàng ,qià biàn sì liǔ xù suí fēng shàng xià kuáng 。xīn láo yì rǎng ,yī huì jiā qíng qiān hèn rě ,yī huì jiā fù rè cháng huāng 。

【huà méi xù nán 】yù dài yào bú sī liàng ,ruò bú sī liàng dōu shì huǎng !yào xiàng féng ,chú shì mèng lǐ chéng shuāng 。bīng shàng rén bú xǔ huān yú ,yuè xià lǎo nán wéi zhǔ zhāng 。àn shāng ,hé rì tóng yuān zhàng ,nán ái dì jiǔ tiān zhǎng 。

【chū duì zǐ běi 】xīn huái yì yàng ,wú yī shí bú pàn wàng 。chén méng le jǐn sè zhù qī liáng ,xiāng jìn le jīn lú kōng niàn xiǎng ,xián duàn le yáo qín hún dàng yàng 。

【shén zhàng ér nán 】rén lí huà táng ,rén lí huà táng ;zhěn shèng yuān yāng ,chāi fèn fèng huáng 。xiǎng dāng chū zūn qián xí shàng gòng shuāng shuāng ,wēi hóng yǐ cuì ,qiǎn zhēn dī chàng 。gē jīn lǚ yùn xiū yáng ,yī qiāng diào àn gōng shāng 。

【guā dì fēng běi 】dāng chū chuò zuàn wǒ de yán cí dōu shì huǎng ,hài de rén dǎo zhěn chuí chuáng 。luán tái shàng chén suǒ wú xīn bàng ,yǒu sì fēng kuáng 。jì mò le lǜ chuāng zhū huǎng ,kōng xián le xiù tà lán fáng 。háng shí sī zuò shí xiǎng shèn shí piě yàng ?nǐ bǐ nà tí qiáo de shǎo yī háng ,shǎn de wǒ dú zì gū shuāng 。wàng yǔ mén sān jí táo huā làng ,nǐ wéi gōng míng zhǐ bàn zhāng 。

【shuǎ bào lǎo nán 】shǒu dǐ zhe yá ér zì sī xiǎng ,yì chóu chú dàng yàng ,yù jiǎn xiāng xiāo zěn bú bēi shāng !jǐ fān yù dài bú sī liàng ,yī xiàng sī wú yào fāng 。

【sì mén zǐ běi 】yù róng jì mò jiāo mó yàng ,fàn bú niān ,chá bú tāng 。yī huì jiā sī ,yī huì jiā xiǎng :nǐ mò bú liú luò zài dì jīng lǚ diàn shàng ?yī huì jiā sī ,yī huì jiā xiǎng :nǐ mò bú míng biāo zài hǔ bǎng ?

【nào fán lóu nán 】jǐn bèi duī kōng xián le bàn chuáng ,zěn róu wǒ xīn shàng yǎng ?yuè yuè tiān chóu chàng !gòng shuí rén xiàng bàng ?zuì nán ái kǔ yè zhǎng 。

【gǔ shuǐ xiān zǐ běi 】wǒ 、wǒ 、wǒ zì cǔn liàng ,tā 、tā 、tā yí biǎo fēi sú zhēn dòng liáng 。fù fěn shèng hé láng ,huà méi qī zhāng chǎng ,tā 、tā 、tā fēng liú chù yǒu wàn zhuāng 。duān de shì shì shàng wú shuāng ,lùn cōng míng jun4 qiào rén zàn yáng 。gèng wēn róu diǎn yǎ wǒ qiān ràng ,tā 、tā 、tā zhūn yī piàn qiào xīn cháng 。

【wěi shēng nán 】pān chán shé guà wéi qīng xiàng ,chéng jiù le fēng liú qíng kuàng ,yǒng yuǎn tuán yuán zhòu jǐn táng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【黄钟】醉花阴北原文,【黄钟】醉花阴北翻译,【黄钟】醉花阴北赏析,【黄钟】醉花阴北阅读答案,出自荆干臣的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词大全网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kzedu.cn/shi/60459.html

诗词类别

荆干臣的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语